Kurumsal

iadd-logo

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği’nin tarihçesi, kuruluş nedenleri, amaçları

İngiltere ADD tüzüğümüzde de belirtildiği üzere Atatürk’ün ilkelerini, devrimlerini her türlü yeniliğe açık ve sürekli devrimi gerçekleştirecek nitelikteki düşünüş sistemini, devrimlerin bugünkü sonuçlarını ve yarınlara doğal uzantılarını, yapıtlarını ve toplumsal davranışlarını inceleme araştırma konusu yaparak bunları tehlikeye düşüren gerici akım ve akımlarla yasalar çerçevesinde düşün savaşı vermek ve toplumsal örgütlenmeyi sağlamak amacıyla  Londra’da 1997 yılında kurulmuştur.

Kurucu Başkanı olarak hunhar güçlerce katledilen Muammer Aksoy’u ve onursal başkanı olarak Hıfzı Veldet Velıdedeoğlu’nu kabul eder.

Resmi rakamlara göre İngiltere’de 300.000 üzerinde Türkiye’den ve 200 bin civarında Kıbrıs’tan Türk yaşamaktadır. 2005 yılından itibaren ise Makedonya’dan Londra’ya göç eden Batı Trakya Türkleri, İngiltere’deki Türk toplumu kompozisyonuna yeni eklenen bir unsur olmuştur. Kıta Avrupası ile kıyaslandığında İngiltere’deki Türk toplumunun eğitim seviyesi daha yüksek olup Akademisyen,mimar,mühendis ve sanatçılar İADD’nin kuruluşundan itibaren ana omurgasını oluşturmuştur. 1989 yılından itibaren yaşanan büyük göç dalgasının Işçi potansiyeli ise 1990’ların sonlarından itibaren işveren ve sermaye grubuna dönüşmeye başlamıştır. 2000’li yılların Londrası’nda yiyecek ve yemek endüstrisi sektöründe Türk sermayesinin ağırlığı vardır. Finas, emlak,mimarlık ve eğitim sektörleri yine Türklerin varlığını hissettirdiği diğer alanlardır.

Bu veriler Işığında Derneğimizin amaçları / hedefleri şunlardır:

Öncelikle Atatürkçüleri bir araya getirmek ve derneğimizin içinde aktif olarak çalışmalarını sağlayarak hedeflerimize ulaşmak.

İngiltere Türk Toplumuna ve bilhassa gençlerimize Türkiye Cumhuriyeti tarihini, Kurtuluş Savaşımızı, Atatürk’ü, Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni ve onun uzantısı olan Aydınlanma Devrimini, onun vazgeçemeyeceğimiz kazanımlarını  öğretmek, özümsetmek.  Bu amaç doğrultusunda konferanslar, seminerler, sergiler ile gençlerimizin ve çocuklarımızın da katkıda bulunabileceği yarışmalar düzenlemek.  Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı olan haftasonu Türk okulları ile yakın ilişkide bulunmak, işbirliği yapmak.

Derneğimiz, ulusal kimliğimizi yok etmeye çalışan “Ne Mutlu Türküm Diyene” yerine Türkiyelilik kavramını savunan, alt kimlikleri ön plana çıkaran düşünce ile mücadele eder.

İngiltere ADD, ABD ve AB emperyalizmine karşı mücadele eder, tam bağımsızlığı savunur. Halkçı, devrimci, devletçi, cumhuriyetçi,devrimci ve laiktir. Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve ulusu ile bütünlüğünü savunur. Toplumun bütünlüğünü esas alan bir örgütlenme faaliyeti yürütür. Örgütlenme ve faaliyetlerde üyelerin etnik ve cinsel kimliklerine yönelik ayrımcılığı rededer. İADD siyasi anlamda tek kriteri olan Cumhuriyetçilik temelinde kitle çalışması yürütür. Cumhuriyet devrimimize, laik,toplumcu ve devrimci aydınlanma değerlerimize ve Misak-I Milli sınırları içerisindeki kardeşlik ve bütünlük hazinemize sahip çıkan herkesi kucaklar.

İnsanları köle yapan aşiret düzenine, tarikatlara, din baronlarına, şeyhlere, şıhlara karşıdır. Bilimin ve aklın üstünlüğünü savunur. Anadolu’nun 700 yıllık aydınlanma tarihine sahip çıkar.

Derneğimiz, İngiltere’ye uyum sağlamaya çalışan Türk Toplumunun sorunlarına ve burada doğup büyüyen gençlerimizin sorunlarına yönelik çözümlerin öncüsüdür. Çok farklı kültür, din ve ırktan gelen insanların ülkesi olan İngiltere’de saygın ve güçlü bir  Türk Toplumu oluşumuna katkıda bulunur.  İngilizler ve diğer toplumlarla eşit haklardan yararlanmalarına yardımcı olur.

Avrupa’nın stratejik açıdan en önemli ülkesi olan ve AB ile ABD arasında  köprü görevi gören İngiltere aynı zamanda Kıbrıs’ta da garantör ülke olarak söz hakkına sahip. Dolayısıyla bizlerin sorumluluğu diğer ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarından daha da fazla. Derneğimiz, başta Kıbrıs, Ermeni Soykırımı Yalanı, PKK olmak üzere  ülkemizin ulusal çıkarlarını İngiltere’de savunmak, bu konuda demokratik kitle örgütü kimliği ile lobi faaliyetlerinde bulunmak ve siyasi erk üzerinde ağırlığımızı hissettirmek amacını gütmektedir.  Sevr planlarının yapıldığı, Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde ve AB’ye alacağız oyalamaları ile yeniden benzer planların yapıldığı Anglo Sakson emperyalizminin Londra merkezine ve hükümetine karşı Türk toplumunun ulusal kimliğini ve bu ulusal kimliğin önüne başka sıfatların eklenmesine karşı toplumsal ve akademik çalışma yürütür.

Derneğimiz, ülkemizin ulusal bütünlüğüne saygılı, misak-ı milli sınırlarını kabul eden, Kıbrıs’da iki ayrı devlet formülünü benimseyen her türlü kurum ve kuruluş ile işbirliği yapmaya hazırdır.

İngiltere ADD, 2002 Mayıs ayında kurulan ve 21 derneği bünyesinde barındıran İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu’nun kurucu üyeleri arasındadır. 11 Ocak 2015 ‘de gerçekleşen genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Sn.Jale özer ,aynı zamanda 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu’nun başkanlığını da yürütmektedir.Yönetim Kurulu oluşturduğu alt komisyonlar, düzenli üye toplantıları ve üye bilgilendirme açıklandırmaları ile saydam ve merkezi demokratik bir çalışma yürütür. Atatürkçüler arasındaki suni bölünmelere karşı mücadele eder. Birlik ve beraberlliğimizi her aşamada savunur.Derneğin bünyesine yönelik saldırılara karşı demokrattik kitle çalışması ve derneğin iç tüzüğünü esas alan bir çalışma yürütür. Her türlü kişisel çıkar arayışları ve hizipçiliğe karşı mücadele ederken tek kriteri Atatürk devrimlerinin toplumsal kazanımlarına sahip çıkmak ve geliştirmektir. Bu amaç çerçevesinde kollektif iradeyi temel alan kitle çalışması yürütür.

İngiltere ADD, İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu üyesi olmakla birlikte, 18 Eylül 2016 tarihinde Almanya Dortmund şehrinde kurulan Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu’nun kurucu üyeleri arasında yer alıyor.