Kurumsal

iadd-logo

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği’nin tarihçesi, kuruluş nedenleri, amaçları

İngiltere ADD tüzüğümüzde de belirtildiği üzere Atatürk’ün ilkelerini, devrimlerini her türlü yeniliğe açık ve sürekli devrimi gerçekleştirecek nitelikteki düşünüş sistemini, devrimlerin bugünkü sonuçlarını ve yarınlara doğal uzantılarını, yapıtlarını ve toplumsal davranışlarını inceleme araştırma konusu yaparak bunları tehlikeye düşüren gerici akım ve akımlarla yasalar çerçevesinde düşün savaşı vermek ve toplumsal örgütlenmeyi sağlamak amacıyla  Londra’da 1997 yılında kurulmuştur.

Kurucu Başkanı olarak hunhar güçlerce katledilen Muammer Aksoy’u ve Onursal Başkanı olarak Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nu kabul eder.

Resmi rakamlara göre İngiltere’de 300 bin üzerinde Türkiye’den ve 200 bin civarında Kıbrıs’tan Türk yaşamaktadır. 2005 yılından itibaren ise Makedonya’dan Londra’ya göç eden Batı Trakya Türkleri, İngiltere’deki Türk toplumu kompozisyonuna yeni eklenen bir unsur olmuştur. Kıta Avrupası ile kıyaslandığında İngiltere’deki Türk toplumunun eğitim seviyesi daha yüksek olup Akademisyen, mimar, mühendis ve sanatçılar İADD’nin kuruluşundan itibaren ana omurgasını oluşturmuştur.

Bu veriler Işığında Derneğimizin amaçları / hedefleri şunlardır:

Öncelikle Atatürkçüleri bir araya getirmek ve derneğimizin içinde aktif olarak çalışmalarını sağlayarak hedeflerimize ulaşmak.

İngiltere Türk Toplumuna ve bilhassa gençlerimize Türkiye Cumhuriyeti tarihini, Kurtuluş Savaşımızı, Atatürk’ü, Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni ve onun uzantısı olan Aydınlanma Devrimini, onun vazgeçemeyeceğimiz kazanımlarını  öğretmek, özümsetmek. Bu amaç doğrultusunda konferanslar, seminerler, sergiler ile gençlerimizin ve çocuklarımızın da katkıda bulunabileceği yarışmalar düzenlemek. Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı olan haftasonu Türk okulları ile yakın ilişkide bulunmak, işbirliği yapmak.

Derneğimiz, ulusal kimliğimizi yok etmeye çalışan “Ne Mutlu Türküm Diyene” yerine Türkiyelilik kavramını savunan, alt kimlikleri ön plana çıkaran düşünce ile mücadele eder.

İADD siyasi anlamda tek kriteri olan Cumhuriyetçilik temelinde kitle çalışması yürütür. Cumhuriyet devrimimize, laik,toplumcu ve devrimci aydınlanma değerlerimize ve Misak-I Milli sınırları içerisindeki kardeşlik ve bütünlük hazinemize sahip çıkan herkesi kucaklar.

İnsanları köle yapan aşiret düzenine, tarikatlara, din baronlarına, şeyhlere, şıhlara karşıdır. Bilimin ve aklın üstünlüğünü savunur. Anadolu’nun 700 yıllık aydınlanma tarihine sahip çıkar.

Derneğimiz, İngiltere’ye uyum sağlamaya çalışan Türk Toplumunun sorunlarına ve burada doğup büyüyen gençlerimizin sorunlarına yönelik çözümlerin öncüsüdür. Çok farklı kültür, din ve ırktan gelen insanların ülkesi olan İngiltere’de saygın ve güçlü bir Türk Toplumu oluşumuna katkıda bulunur. İngilizler ve diğer toplumlarla eşit haklardan yararlanmalarına yardımcı olur.

Derneğimiz, ülkemizin ulusal bütünlüğüne saygılı, misak-ı milli sınırlarını kabul eden, Kıbrıs’da iki ayrı devlet formülünü benimseyen her türlü kurum ve kuruluş ile işbirliği yapmaya hazırdır.

İngiltere ADD, 2002 Mayıs ayında kurulan ve 21 derneği bünyesinde barındıran İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu’nun kurucu üyeleri arasındadır. Başkanımız Jale özer, aynı zamanda 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu’nun başkanlığını da yürütmektedir. Yönetim Kurulu oluşturduğu alt komisyonlar, düzenli üye toplantıları ve üye bilgilendirme açıklandırmaları ile saydam ve merkezi demokratik bir çalışma yürütür.

Atatürkçüler arasındaki suni bölünmelere karşı mücadele eder. Birlik ve beraberlliğimizi her aşamada savunur.Derneğin bünyesine yönelik saldırılara karşı demokrattik kitle çalışması ve derneğin iç tüzüğünü esas alan bir çalışma yürütür. Her türlü kişisel çıkar arayışları ve hizipçiliğe karşı mücadele ederken tek kriteri Atatürk devrimlerinin toplumsal kazanımlarına sahip çıkmak ve geliştirmektir. Bu amaç çerçevesinde kollektif iradeyi temel alan kitle çalışması yürütür.

İngiltere ADD, İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu üyesi olmakla birlikte, 18 Eylül 2016 tarihinde Almanya Dortmund şehrinde kurulan Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu’nun kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Mart 2019 tarihinden itibaren Başkanımız Jale Özer, ADDP’nin 2. Başkanlığı görevini sürdürmektedir.