Atatürk’ün Hayatı

1881

Mustafa’nın Selanik’te doğuşu

 

1893

Mustafa’nın Selanik Askeri Rüştiyesi’ne yazılması,

 

1896

Askeri Rüştüye’de Mustafa adlı öğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)’ne geçti.

 

13 Mart 1899

Mustafa Kemal, İstanbul’da Harbiye (Harp Okulu) piyade sınıfına girdi.

 

10 Şubat 1902

Mustafa Kemal’in Harp Okulu’nu teğmen rütbesiyle bitirerek Harp Akademisi’ne geçmesi

 

11 Ocak 1905

Mustafa Kemal’in Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi’nden mezun olması ve merkezi Şam’da bulunan Beşinci Ordu emrine verilmesi

 

Ekim 1905

Mustafa Kemal’in bazı arkadaşlarıyla birlikte Şam’da gizli “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”ni kurması

 

20 Haziran 1907

Mustafa Kemal’in rütbesinin Kolağasılığına (kıdemli yüzbaşı) yükseltilmesi

 

13 Ekim 1907

Mustafa Kemal’in Selanik’te III. Ordu’ya atanması

 

15-16 Nisan 1909

Mustafa Kemal’in 31 Mart (13 Nisan) ayaklanması üzerine Hareket Ordusu’nun kurmay başkanı olarak İstanbul’a hareket etmesi

 

6 Eylül 1909

Mustafa Kemal’in Selanik’te III. Ordu Piyade Subay Talimgâhı Komutanı olması (aynı yıl içinde Kolağası rütbesiyle 38. Piyade Alayı komutanı olmuştur.)

 

Mayıs 1910

Mustafa Kemal’in Mahmut Şevket Paşa’nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk harekâtlarında bulunması

 

17-21 Eylül 1910

Fransa’da yapılan manevralara (Picardie) Türk Ordusu temsilcisi olarak katılması.

 

13 Eylül 1911

Mustafa Kemal’in İstanbul’a Genelkurmay’a nakledilmesi

 

27 Kasım 1911

Mustafa Kemal’in Binbaşılığa yükseltilmesi

 

22 Aralık 1911

Mustafa Kemal’in İtalyan – Osmanlı Trablus savaşında Tobruz Taarruzunu başarıyla idare etmesi

 

25 Kasım 1912

Mustafa Kemal’in Bahrısefid Boğazı (Çanakkale) Kuvâ-yı Mürettebesi Harekât Şubesi Müdürlüğü’ne atanması

 

27 Ekim 1913

Mustafa Kemal’in Sofya Ataşemiliteri olması

 

1 Mart 1914

Mustafa Kemal’in Yarbaylığa yükselmesi

 

2 Şubat 1915

Mustafa Kemal’in Tekirdağ’da 19. Tümeni kurmaya başlaması (25 Şubat 1915’te tümen kuruluşunu tamamlayarak Maydos’a gelmiştir.)

 

25 Nisan 1915

ıtilaf Devletlerinin Arıburnu’na asker çıkarmaları üzerine Mustafa Kemal’in tümeniyle düşmanı önleyerek durdurması.

 

1 Haziran 1915

Mustafa Kemal’in Albaylığa yükselmesi

 

8-9 Ağustos 1915

Mustafa Kemal’in Anafartalar Grubu Komutanlığı’na atanması

 

10 Ağustos 1915

Mustafa Kemal’in bizzat idare ettiği taarruzla Anafartalar cephesinde düşmanı geri atması

 

17 Ağustos 1915

Mustafa Kemal’in Kireçtepe’de zafer kazanması

 

21 Ağustos 1915

Mustafa Kemal’in II. Anafartalar Zaferini kazanması

 

1 Nisan 1916

Mustafa Kemal’in Tümgeneralliğe yükseltilmesi

 

7-8 Ağustos 1916

Mustafa Kemal’in Bitlis ve Muş’u düşman elinden kurtarması

 

7 Mart 1917

Mustafa Kemal’in Diyarbakır’daki II. Ordu Komutan Vekilliğine atanması

 

16 Mart 1917

Mustafa Kemal’in Diyarbakır’daki II. Ordu Komutanlığı’na asil olarak atanması

 

5 Temmuz 1917

Mustafa Kemal’in Halep’teki VII. Ordu Komutanlığı’na atanması

 

20 Eylül 1917

Mustafa Kemal’in VII. Ordu Komutanı sıfatıyla memleketin ve ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu göndermesi

 

15 Ekim 1917

Mustafa Kemal’in VII. Ordu Komutanlığı’ndan ayrılarak İstanbul’a dönmesi

 

15 Aralık 1917

Mustafa Kemal’in Veliaht Vahdettin ile Almanya’ya gitmesi

 

16 Aralık 1917

Mustafa Kemal’e “Birinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı” verilmesi

 

4 Ocak 1918

Almanya gezisinden dönmesi

 

7 Ağustos 1918

Mustafa Kemal’in Filistin’de bulunan VII. Ordu Komutanlığı’na ikinci defa tayin edilmesi

 

26 Ekim 1918

Mustafa Kemal’in komuta ettiği VII. Ordu Birliklerinin düşman taarruzunu Halep’in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde durdurması

 

31 Ekim 1918

Mustafa Kemal’in Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olması

 

13 Kasım 1918

Mustafa Kemal’in Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’nın lağvı üzerine İstanbul’a gitmesi

 

30 Nisan 1919

Mustafa Kemal’in IX. Ordu Müfettişi olması

 

16 Mayıs 1919

Mustafa Kemal’in Samsun’a gitmek üzere Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan ayrılması

 

19 Mayıs 1919

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması

 

21-22 Mayıs 1919

Mustafa Kemal’in Amasya’dan yolladığı genelgeyle, Milli Kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çerçevesinde toplamak amacıyla Sivas Kongresi’ni toplanmaya çağırması

 

26 Haziran 1919

Amasya’dan Sivas’a hareketi

 

3 Temmuz 1919

Mustafa Kemal’in Erzurum’a ilk gelişi

 

8-9 Temmuz 1919

Mustafa Kemal’in resmi görevinden ve askerlikten çekilmesi

 

23 Temmuz 1919

Erzurum Kongresi’nin toplanması ve Mustafa Kemal’in Erzurum Kongresi’ne başkan seçilmesi

 

4 Eylül 1919

Sivas Kongresi’nin toplanması ve Mustafa Kemal’in Sivas Kongresi’ne başkan seçilmesi

 

11 Eylül 1919

Mustafa Kemal’in Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi Başkanlığına seçilmesi

 

20-22 Ekim 1919

Mustafa Kemal’in İstanbul’dan gelen Bahriye Nâzırı (Bakan) Salih Paşa ile Amasya’da görüşmesi ve Amasya bildirgesinin imzalanması

 

7 Kasım 1919

Mustafa Kemal’in İstanbul’da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum’dan Milletvekili seçilmesi (Büyük Millet Meclisi’nin birinci dönemi için yapılan seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara’dan Milletvekili seçilmiştir.)

 

27 Aralık 1919

Mustafa Kemal’in Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara’ya gelmesi

 

16 Mart 1920

ıstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgali üzerine Mustafa Kemal’in durumu bütün devletler ve Millet Meclisleri nezdinde protesto etmesi ve Ankara’da yeni bir Millet Meclisi girişiminde bulunması

 

23 Nisan 1920

Mustafa Kemal’in Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açması

 

24 Nisan 1920

T.B.M.M.’nin Mustafa Kemal’i başkanlığa seçmesi

 

11 Mayıs 1920

Mustafa Kemal’in İstanbul Hükümetince ölüm cezasına çarptırılması (Bu karar 24 Mayıs 1920’de Padişah tarafından onaylanmıştır)

 

13 Eylül 1920

Mustafa Kemal tarafından “Halkçılık ” programının Büyük Millet Meclisine sunuluşu

 

5 Aralık 1920

Mustafa Kemal’in İstanbul’dan gelen Osmanlı delegeleri Ahmet İzzet ve Salih Paşa’larla Bilecik İstasyonunda görüşmesi

 

10 Mayıs 1921

Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun kurulması ve kendisinin Grup Başkanlığı’na seçilmesi

 

13 Haziran 1921

Mustafa Kemal’in Fransız temsilcisi F. Bouillon ile Ankara’da görüşmesi

 

5 Ağustos 1921

Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal’e Başkomutanlık görevinin verilmesi

 

23 Ağustos 1921

Mustafa Kemal’in 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı’nı yönetmeye başlaması

 

13 Eylül 1921

Mustafa Kemal’in Sakarya Zaferi’ni kazanması

 

19 Eylül 1921

Mustafa Kemal’e Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşallik rütbesinin ve Gazi unvanının verilmesi

 

26 Ağustos 1922

Gazi Mustafa Kemal’in Kocatepe’den Büyük Taarruzu idareye başlaması

 

30 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal’in Dumlupınar’da Başkomutan Meydan Savaşı’nı kazanması

 

10 Eylül 1922

Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’e girişi

 

1 Kasım 1922

Gazi Mustafa Kemal’in teklifi üzerine Büyük Millet Meclisi’nin saltanatı kaldırılmasına karar verişi

 

14 Ocak 1923

Gazi Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım’ın İzmir’de ölümü

 

29 Ocak 1923

Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’de Lâtife (Uşaklıgil) Hanım’la evlenmesi (5 Ağustos 1925’te ayrılmışlardır)

 

17 Şubat 1923 Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’de ilk Türkiye İktisat Kongresi’ni açması

 

13 Ağustos 1923

Gazi Mustafa Kemal’in ikinci kez Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçilmesi

 

11 Eylül 1923

Gazi Mustafa Kemal’in Halk Partisi’ni kurması

 

29 Ekim 1923

Cumhuriyetin ilanı ve Gazi Mustafa Kemal’in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi

 

1 Mart 1924

Gazi Mustafa Kemal’in Büyük Millet Meclisi’ni açışı ve Halifeliğin kaldırılması ile öğretimin birleştirilmesi gereğini konuşmasında belirtmesi

 

23 Ağustos 1925

Gazi Mustafa Kemal’in Kastamonu’da Şapka ve kıyafet devrimini başlatması

 

3 Ekim 1926

ıstanbul’da Sarayburnu’nda Mustafa Kemal’in ilk heykelinin dikilmesi

1 Temmuz 1927 Gazi Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk defa İstanbul’a gelmesi

 

15-20 Ekim 1927

Gazi Mustafa Kemal’in CHP İkinci Kurultayı’nda tarihi büyük nutkunu söylemesi

 

1 Kasım 1927

Gazi Mustafa Kemal’in ikinci kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi

 

4 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemal’in Ankara Etnografya Müzesi önünde ve Yenişehir’de dikilen heykellerinin açılışı

 

20 Mayıs 1928

Afgan Kralı Amanullah Han’ın Gazi Mustafa Kemal’i Ankara’da ziyareti

 

9-10 Ağustos 1928

Gazi Mustafa Kemal’in Sarayburnu’nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi

 

12 Nisan 1931

Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

 

4 Mayıs 1931

Mustafa Kemal’in üçüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi

 

12 Haziran 1932

Irak Kralı Emir Faysal’ın Ankara’da Mustafa Kemal’i ziyareti

 

12 Temmuz 1932

Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu’nun kurulması

 

4 Ekim 1933

Yugoslavya Kralı Aleksandre’ın Gazi Mustafa Kemal’i İstanbul’da ziyareti

 

29 Ekim 1933

Gazi Mustafa Kemal’in Cumhuriyet’in onuncu yıldönümü dolayısıyla tarihi nutkunu söylemesi

 

16 Haziran 1934

ıran Şehinşahı Rıza Pehlevi’nin Gazi Mustafa Kemal’i Ankara’da ziyareti

 

24 Kasım 1934

Büyük Millet Meclisi’nin Mustafa Kemal’e ATATÜRK soyadını veren yasayı kabul etmesi

 

1 Mart 1935

Atatürk’ün dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmesi

 

4 Eylül 1936

İngiltere Kralı Edward VII’in İstanbul’da Atatürk’ü ziyareti

 

11 Haziran 1937

Atatürk’ün çiftliklerini devlete ve bir kısım gayrimenkullerini Ankara Belediyesi’ne bağışlaması

 

30 Mart 1938

Atatürk’ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nce ilk kez resmi tebliğ yayınlanması

 

19 Haziran 1938

Romanya Kralı Karol II’nin Atatürk’ü İstanbul’da ziyareti

 

5 Eylül 1938

Atatürk’ün vasiyetnamesini yazması (Açılış: 28 Kasım 1938)

 

16 Ekim 1938

Atatürk’ün hastalık durumu hakkında günlük resmi tebliğler yayımına başlanması

 

10 Kasım 1938

Atatürk’ün SADECE BEDENEN aramızdan ayrılması

 

21 Kasım 1938

Atatürk’ün cenazesinin Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabre törenle konulması

 

10 Kasım 1953

Atatürk’ün nâşının Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrinden Anıtkabir’e nakledilmesi

 

1981

UNESCO’nun aldığı bir kararla Atatürk’ün doğumunun 100. Yılının bütün dünyada “Atatürk Yılı” olarak kutlanması