Lozan Onurumuzdur!

Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu olan Lozan Barış Antlaşmasının 98.yılını onurla idrak ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu olan Lozan Barış Antlaşması’nın önemi: Gazi Mustafa Kemal önderliğinde emperyalizm çağında ve emperyalizme karşı verilen “ilk kurtuluş savaşı” oluşunun dünya tarih tutanağına geçmiş olmasıdır. Bununla ülkemiz ,emperyalizme bağımlı, sömürge-yarı sömürge, köle ülkelerin başlattıkları emperyalizme karşı bağımsızlık savaşlarının da onurlu öncüsü olmaktadır.

Barıştan hemen sonra, 29 Ekim 1923’te, T.B.M.M. hükümetinin cumhuriyeti ilan etmesi, bununla kayıtsız şartsız egemenliği ele geçiren Türkiye halkı yönetim biçiminden kıyafet devrimine, şapka devriminden harf devrimine, dil devriminden Medeni Kanunun çıkarılmasına, eğitim devrimine, tarih devrimine adeta koşmuş ve yaşam biçimi yeni ve modern bir aşamaya ulaşmıştır. Artık, Türkiye Cumhuriyeti çağdaş dünyanın yolunu tutmuş bir devlettir ve de antiemperyalist düzlemde demokratikleşmeye yönelmiştir.

Bu yüzdendir ki; Lozan Antlaşması özgür ve bağımsız bir ulusun doğmasına sebep olan iradeyi, Sevr ise kendi çıkarları için ezilmiş ve sömürge olarak yaşamayı kabul etmiş bir anlayışı temsil etmektedir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Lozan’da mücadele, azim ve üstün bir diplomasi örneği gösteren İsmet İnönü ve çalışma arkadaşlarını saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *