GAZETECİ OYA PARDAK ÖZEL SÖYLEŞİSİ

Yurtdışında yaşayan Türkler de Ata’sına sahip çıktı. Atatürk’e karşı yapılan çirkin söylem yurtdışında da sivil toplum örgütlerinin ve halkın tepkisine yol açtı. İngiltere’de Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Jale Özer imam Mustafa Demirkan’ın Atatürk’e üstü kapalı lanet okumasının yurt dışında yaşayan Türkleri ayağa kaldırdığını anlattı. Gazeteci Oya Pardak’ın ’özel söyleşisi’ni sunuyoruz.
TÜRKİYE – 2021-06-02 00:04:51 Bu içerik 189 kez okundu.
OYA PARDAK / İSVEÇ POSTASI
Atatürk dünyanın en önemli liderlerinden biri. Öncelikle Atatürk sizin için ne ifade ediyor?
Atatürk benim icin öncelikle varlığını sadece milletine değil,tüm insanlığın özgür ve barış içinde yaşamasına adamış büyük bir dehadır.
Atatürkçülük benim için:
– Çağdaş,demokratik,laik ve sosyal hukuk devletini savunmaktır,
– Yurtta barış,dünyada barış ilkesini savunmaktır,
– Eşit, özgürlükçü , emeğe dayalı bir düzeni savunmaktır,
-Türk toplumunun ulusal kimliğini korumak, siyasal,sosyal ,kültürel ve ekonomik alanda tam bağımsızlık ilkesini savunmaktır.
– Fikri hür,vicdanı hür ,irfanı hür nesiller yetiştirecek bir eğitim sistemini savunmaktır,
– Bilimin ve aklın öncülüğünde hareket etmek demektir.
Bugün çağdaş,ayakları yere sağlam basan,eğitimli, toplumda eşit bir birey isem bunu önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sonra da onun öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyet’ine borçlu olduğumu hiçbir zaman unutmamaktır.Çünkü Cumhuriyet devrimlerinin en önemli kazanımlarından biri de kadınlar için yapılan devrimlerdir.
Dünya Atatürk’ü nasıl görüyor?
Buna en güzel örnek Unesco’nun 1978 yılında 152 ülkenin oy birliğe ile aldığı ve dünyaya tanıttığı aşağıdaki Atatürk tanımlamasıdır:
UNESCO’nun ilgilendiği tüm alanlarda olağanüstü bir reformcu olduğunu göz önünde tutarak, özellikle sömürgecilik ve emperyalizme karşı en önce açılan savaşların ilk liderlerinden biri olduğunu kabul ederek, dünya ulusları arasında karşılıklı anlayışın, sürekli barışın kurulması için çalışmalarının olağanüstü bir örnek olduğunu ve tüm yaşamı boyunca insanlar arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrımını gözetmeden, bir uyum ve işbirliği çağının doğacağına olan inancını anımsatarak,eylemlerini her zaman barış uluslararası anlayış ve insan haklarına saygı yönünden yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu.
Bu kararla Unesco Atatürk’ün 100.doğum yılı olan 1981 yılını ‘Dünya Atatürk Yılı ‘ ilan etmiştir.
Bunun yanında son senelerde Türkiye’deki siyasal gidişin durumuyla ilgili olarak dünyada Atatürk’ün vizyonu, önemi tekrar ön plana çıkarılmıştır.
Almanya’da History Life ve Damals dergilerinde, Fransa’da Le Monde Hıstoıre dergisinde Atatürk’e sayfalarca yer vermeleri tesadüf değildir. Çünkü Atatürk sadece Türk Ulusu’nun değil mazlum ülkelerin de kaderini değiştirmiş ,yaptığı devrim ve reformlarla evrensel bir liderdir.
Zaman zaman Atatürk’e çirkin saldırılar oluyor? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Maalesef özellikle son senelerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Atatürk’e,O’nun Milli Mücadele ve devrim arkadaşlarına hakaretler,saldırılar gittikçe artıyor.Çünkü TC’nin kurucu babasına saldırıların adeta teşvik edildiği bir ortam yaratılmıştır.İçinde bulunduğumuz dönemde Cumhuriyet kazanımlarının ya içi boşaltılmaya yada satılmaya çalışılıyor.Ama şunu unutmayalım ki yaratılan bu ortam Türk Ulusu’nun Ata’sını daha derinden anlamasına, onun ilke ve devrimlerini daha iyi özümsemesine yol açmıştır. Bu çirkin saldırılar karşısında Türk Halkı’nın Atatürk’e olan sevgi ve saygısı daha da artmıştır.
Her çirkin söylem gibi Ayasofya’da Atatürk’e uzatılan dil büyük tepkiye neden oldu. Yurt dışında bu olayın yankıları nasıldı?
Ayasofya Camisi’de Cuma günü gerçekleşen icazet törenine katılan imam Mustafa Demirkan’ın üstü kapalı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okuması yurt dışında yaşayan Türkler arasında da büyük tepkilere yol açmıştır Hemen herkes sosyal medyadan Atatürk’ün resmini paylaşarak ona bağlılığını ve sevgisini gösterdi.Çünkü dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığı bizleri her zaman aydınlatacaktır.
Atatürk’ün 1923’de söylediği şu sözler bu gibi din hocalarını çok güzel anlatmış: Milletimizin içinde gerçek din alimleri,alimlerimizin içinde milletimizin gerçekten iftihar edeceği din bilginlerimiz vardır.Fakat bunlara mukabil, ilmi kıyafet altında ilim gerçeğinden uzak,gereği kadar okuyup öğrenmemiş, ilim yolunda yeteri kadar ilerleyememiş hoca kıyafetli cahiller de vardır.Bunların ikisini birbirine karıştırmamalıyız.
Atatürkçü Düşünce Derneği İngiltere’de neler yapıyor . Hedefleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
İngiltere Türk Toplumuna ve bilhassa gençlerimize Türkiye Cumhuriyeti tarihini, Kurtuluş Savaşımızı, Atatürk’ü, Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni ve onun uzantısı olan Aydınlanma Devrimini, onun vazgeçemeyeceğimiz kazanımlarını öğretmek, özümsetmek. Bu amaç doğrultusunda konferanslar, seminerler, sergiler ile gençlerimizin ve çocuklarımızın da katkıda bulunabileceği yarışmalar düzenlemek. Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı olan haftasonu Türk okulları ile yakın ilişkide bulunmak, işbirliği yapmak. Yönetim Kurulu oluşturduğu alt komisyonlar, düzenli üye toplantıları ve üye bilgilendirme açıklandırmaları ile saydam ve merkezi demokratik bir çalışma yürütür. Atatürkçüler arasındaki suni bölünmelere karşı mücadele eder,birlik ve beraberliğimizi her aşamada savunan politikalar üretir.
Başta Kıbrıs,Ermeni Soykırım Yalanı, olmak üzere ulusal çıkarlarımızı İngiltere’de savunmak, bu konuda demokratik kitle örgütü kimliği ile lobi faaliyetlerinde bulunmak ve siyasi erk üzerinde ağırlığımızı hissettirmek için çalışmalar yapar, bu konuda hazırladığımız kampanyalarla diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliğine girer.
Son olarak Türkiye’ye nasıl bir mesaj vereceksiniz?
Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz ama asla umutsuz değiliz.Çünkü bizler ‘Umutsuz bir durum yoktur,umutsuz insanlar vardır.Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarıyız.
Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayıp ,onun nimetleriyle bu makamlara gelen herkese Atatürk’e çirkin saldırılarda bulunma yerine onun fikirlerini,ilke ve devrimlerini özümsemelerini öneririz. Bu kapsamda tüm çağdaş ve demokratik sivil toplum örgütlerine büyük sorumluluk düşüyor,birlik ve dayanışma gerekli. Çünkü bugün ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık durumdan ancak ve ancak Atatürk’ün gösterdiği akıl ve bilim ışığındaki yol haritasından giderek çıkabileceğimize inancım tamdı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *