ADDP: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİNİN YANINDAYIZ!

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİNİN YANINDAYIZ!
“Sayın gençler, hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır. Galip olmak, mağlup olmak. Size, Türk gençliğine terk edip bıraktığımız vicdanî emanet, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız. Milletin yükselme gerek ve şartları için yapılacak şeylerde, atılacak adımlarda kesinlikle tereddüt etmeyin. Milleti, o yükselme merhalesine götürmek için dikilecek engellere hep birlikte mâni olacağız. Bunun için dimağlarınıza, irfanlarınıza, bilginize, icap ederse bileklerinize, pazılarınıza, bacaklarınıza müracaat edecek, fakat neticede mutlaka ve mutlaka o gayeye varacağız. Bu millet, sizin gibi evlâtlarıyla lâyık olduğu olgunluk derecesini bulacaktır.”
– Gazi Mustafa Kemal Atatürk , 1923
Büyük Önder Atatürk, Türk gençliğine 98 yıl önce takip edecekleri aydınlık yolu, ve bu yolda önlerine çıkabilecek engelleri bile belirtmiş, gençliğe güvenini teyit etmiştir.
2 Ocak 2021’de, Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere 5 farklı üniversitede rektör atamalarına karşı öğrenci ve akademisyenlerin başlattığı haklı direnişi destekliyoruz. Protestolar sırasında öğrencilere terörist gibi davranılmasını, ters kelepçe takılmasını, öğrencilerin evlerine baskın yapılıp gözaltına alınmalarını, gözaltında işkence yapılmasını, cinsiyetçi ve ayrımcı dil kullanılmasını kınıyoruz!
Boğaziçi Üniversitesinin demokratik kültürü ve akademik özerkliği siyasi bir baskıyla tehdit edilmiş, üniversite abluka altına alınmıştır. Melih Bulu’nun rektör olarak atanması, Boğaziçi Üniversitesinin geleneklerine aykırıdır, antidemokratiktir. Okula hiçbir bilgi verilmeden ve danışılmadan kurum dışından birinin atanması aynı zamanda yasalara da uygun değildir. Melih Bulu yaptığı bir açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü konusunda “bu benim hayalimdi “ demiştir. Bu yüzden istifa etmemesi toplumu değil, bencilce kendini ve çıkarlarının önceliğini göstermektedir. Görev insanı her zaman kararını toplumun faydası için vermelidir. Üniversitelerin özerkliğine, demokratik ve özgür yapılarına saygı göstermeyen bu karar, tek adam yönetiminin özerk demokratik üniversite geleneğini değiştirme girişiminde olduğunu açıkça göstermektedir. Bu tür girişimler, pandemi koşullarına karşın, antidemokratik idareye karşı olan güçlerin ortak direnişini karşısında bulacaktır.
Bu “güçler”; Liselisinden üniversitelisine; küçük iş sahiplerinden büyük şirketlere; sporcusundan sanatçısına; köylüsünden şehirlisine; yurt içinden yurt dışına; tüm Cumhuriyet ve demokrasi sevdalıları, Atatürk gençliği, O’nun dediği gibi “tereddüt etmeden”, “dikilen engellere mani olmaya” kararıdır.
Tüm dünya Atatürkçüleri olarak, Boğaziçi Üniversitesi ve diğer üniversite öğrencilerinin haklı ve barışçıl protestolari sırasında karşılaştıkları şiddete, antidemokratik uygulamalara karşıyız! Üniversitelerde rektörlerin demokratik seçim usulü ile belirlenmesini, ve Melih Bulu’nun istifa etmesini talep ediyoruz.
Buradayız! Kabul Etmiyoruz! Vazgeçmiyoruz!
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DÜNYA PLATFORMU – ADDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *