Yurt Dışında Oy Kullanma / Duyuru

T.C Londra Başkonsolosluğu’nun ‘Yurt Dışında Oy Kullanma ‘ hakkındaki 19 /06/21014

tarihli duyurusu:

*Hangi seçimlerde oy kullanabilirim?

 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, ülkemizde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamalarında bulundukları ülkelerde açılacak sandıklarda oy kullanabileceklerdir. İlk olarak, Ağustos ayında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak mümkün olacaktır.

 

*Seçim döneminde oy kullanabilmek için gerekli işlemler nelerdir?

 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın seçim döneminde oy kullanabilmeleri için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olmaları gerekmektedir. Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde yer almanın tek yolu, yurtiçinde nüfus müdürlüklerine, yurtdışında ise konsolosluklarımıza şahsen veya postayla başvurarak “adres beyanı”nda bulunmaktır. (Britanya’da sözkonusu başvuruların Başkonsolosluğumuza yapılması gerekmektedir.)

 

*Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim?

 

Yurtdışında yaşayan ve seçmen niteliğine sahip olan vatandaşlarımızdan evvelce adres beyanında bulunanlar, Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olup olmadıklarını Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr/ysk/YurtDisiSecmenSorgu.html) kontrol edebilirler.

 

 

*Adres beyanını nasıl yaptırabilirim?

 

  1. Başkonsolosluğumuza şahsen müracaatla “Adres Beyan Formu” doldurarak;

 

  1. http://www.turkishconsulate.org.uk/tr/trforms/adresbeyanformu.pdfadresinden indirebilecekleri “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız ıçin Adres Beyan Formu-B”yi önlü/arkalı basıp eksiksiz doldurduktan sonra nüfus cüzdanlarının önlü/arkalı fotokopisiyle birlikte posta yoluyla Başkonsolosluğumuza göndererek;

 

  1. http://www.turkishconsulate.org.uk/tr/trforms/adresbeyanformu.pdfadresinden indirebilecekleri “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız ıçin Adres Beyan Formu-B”yi önlü/arkalı basıp eksiksiz doldurduktan sonra nüfus cüzdanlarının önlü/arkalı fotokopisiyle birlikte posta yoluyla ıçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık ışleri Genel Müdürlüğü’ne ya da nüfus kayıtlarının bulunduğu Nüfus Müdürlüğ’üne göndererek adres beyanında bulunmaları mümkündür.

 

*Adres beyanında bulunmama rağmen YSK’nın internet sitesinde yayınlanan seçmen listesinde beyan yaptırmamış olarak görünüyorum. Neden? Konuya ilişkin YSK’dan yapılan açıklamada, sözkonusu sorunun nüfus işleri veritabanı aracılığıyla yapılan güncellemelerin yurt dışı seçmen kütüğüne eşzamanlı yansıtılmamasından kaynaklandığını belirtilerek, kısa bir süre içinde sözkonusu güncellemelerin günlük olarak yansıtılmaya başlanacağını ifade edilmiştir.

*Seçim günü oy kullanmak için hangi belgeye ihtiyacım var?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurtdışında ve gümrük kapılarında oy kullanmak üzere seçim görevlisine T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu geçerli bir nüfus cüzdanı veya pasaportun ibraz edilmesi gerekmektedir.

*Seçim günü nüfus cüzdanında veya pasaportunda T.C. kimlik numarası kayıtlı olan vatandaşlarımız oy kullanabilecektir.

Bu nedenle, nüfus cüzdanında veya pasaportunda T.C. kimlik numarası kayıtlı olmayan vatandaşlarımızın en kısa sürede kimlik belgelerini Başkonsolosluğumuzda yenilemeleri önem arzetmektedir.

Nüfus cüzdanınızı Başkonsolosluğumuza posta ile müracaat ederek yenilemeniz mümkün olup pasaport yenilemek için Başkonsolosluğumuza şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir.

Nüfus cüzdanı yenileme işlemleri için gerekli belgeler: http://www.turkishconsulate.org.uk/tr/nufus.asp

Pasaport yenileme işlemleri için gerekli belgeler: http://www.turkishconsulate.org.uk/tr/pasaport.asp

*Postayla oy vermek mümkün müdür?

Posta yoluyla oy vermek kanunen mümkün değildir.

 

*Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen oyunu nasıl kullanır?

 

Yurt Dışı ılçe Seçim Kurulu’nun denetimi altında, sandık kurulmasına karar verilen temsilciliklerde seçmen oy vermek için geldiğinde sandık kurulu başkanı, seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanından veya pasaportundan kimliğini tespit edecektir. Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSıS) üzerinden Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadığını ve başka bir yerde oy kullanıp kullanmadığını kontrol edecektir. Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen, sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş olan oy pusulası ve oy zarfıyla “EVET” veya “TERCıH” yazılı mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer. Oyunu kullanan seçmene çizelgede isminin bulunduğu yer imzalatılacak, ayrıca SEÇSıS üzerinden oy kullandı olarak işaretlenecektir.

 

*Gümrük kapılarında oy nasıl kullanılır?

 

Gümrük kapılarında seçmenin oy vermek için geldiğinde sandık kurulu başkanı, seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmi belgeler veya pasaportundan kimliğini tespit edecektir. Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi üzerinden Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadığını ve başka bir yerde oy kullanıp kullanmadığını kontrol edecektir. Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen, sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş olan oy pusulası ve oy zarfı ile “EVET” veya “TERCıH” yazılı mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer ve oy verme işlemini genel esaslara göre tamamlar. Seçmen ayrıca, SEÇSıS üzerinden sistemi üzerinden oy kullandı olarak işaretlenecektir.

*Seçimler hangi tarihte ve nerede yapılacaktır?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1.turu 2 veya 3 Ağustos 2014, (ihtiyaç duyulması halinde) ikinci turu 17 veya 18 Ağustos 2014 tarihlerinde Olympia Sergi ve Konferans Merkezi’nde (Kensington, Londra, W14 8UX) gerçekleştirilecektir.

 

*Adres Beyanı için son gün nedir?

Yurtdışı Seçmen Kütüğünde kaydı bulunmayan vatandaşlarımız 2014-Haziran ayı sonuna kadar şahsen veya posta yoluyla Başkonsolosluğumuza adres beyanında bulunabileceklerdir.

2 Temmuz 2014 tarihinde www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanacak yurtdışı seçmen kütüğü listesinde isimleri olmayan vatandaşlarımızın 2-9 Temmuz 2014 tarihleri arasında Başkonsolosluğumuza şAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

9 Temmuz 2014, saat 17:00 (Türkiye saati ile) itibari ile seçim listesi işlemleri son bulacaktır.

*Seçim günü oyumu hangi saatler arasında kullanabilirim?

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımızın oy kullanmak için randevu almaları veya oy kullanacakları günü (Randevu almayanlar için sistem tarafından verilecek) öğrenmeleri gerekmektedir.

Oy verme günleri iki zaman dilimine bölünmüş olup (08.00-12.30; 12.30-17.00), “SEÇSıS Oy Verme Günü Belirleme Sistemi”nden istenilen gün ve saat dilimini seçmek mümkündür. Sözkonusu işlem 21 Temmuz 2014 (Türkiye saatiyle 08.00’de başlayacak) ile 25 Temmuz 2014 (Türkiye saatiyle saat 17.00’de sona erecektir) tarihleri arasında yapılabilecektir.

Oy verme gününü belirlemeyen seçmenler için oy verme gün ve saat aralığı ile oy kullanacakları sandıklar Sistemtarafından belirlenecektir. Bu bilgilerin www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilmesi öngörülmektedir.

Yüksek Seçim Kurulu ilgili kararında, belirlenen oy verme gününde oyunu kullanamayan seçmenlerin, sadece gümrük kapılarında kurulan sandıklarda oylarını verebilecekleri belirtilmektedir.

*Yurtdışı seçmen kütüğünde kayıtlıyım, fakat seçim tarihlerinde Türkiye’de veya başka ülkede bulunmam gerekiyor. Nasıl oy kullanırım?

Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde kurulacak sandıklarda oy kullanmalarının yanısıra, gümrük kapılarımızdaaşağıda sunulan tarihlerde oy kullanmaları da mümkündür.

Gümrüklerde birinci tur oy verme işlemi : 26 Temmuz 2014 – 10 Ağustos 2014

Gümrüklerde ikinci tur oy verme işlemi : 17 Ağustos 2014 – 24 Ağustos 2014

*Yurtdışında kullanılan oylar nerede ve nasıl sayılır?

Yurtdışından kullanılan oylar Yüksek Seçim Kurulu bünyesindeki Yurtdışı ılçe Seçim Kurulunun (en son genel seçimlerde en fazla oy alan üç siyasi partimizin temsilcileri Kurulda hazır bulunacaktır) gözetimi ve denetimi altında Türkiye’de açık olarak sayılır ve tutanak altına alınır.

Yurt dışından ağzı mühürlü olarak gelen oy torbaları, yurtiçinde oy verme süresi bittikten sonra (bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son milletvekili genel seçiminde Türkiye genelinde en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği üyelerden oluşan) sandık kurulu denetimi altında açılarak sayım ve dökümü yapılır ve tutanak tutulur.

*İngiltere’deki seçmen sayısı ne kadardır?

Halihazırda adres beyanları devam ettiğinden bu aşamada net bir bilgi vermek mümkün değildir.

*Seçimlerde kaç sandık kurulacaktır?

Seçimlerde bu aşamada 57 sandık kurulması öngörülmekte olup, çalışmalarımız halen devam etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *