ADDP – Başörtüsü düzenlemesiyle ilgili bildiri

BASINA VE KAMUOYUNA

“Anayasa Cumhuriyetin temel ilkelerini içerir. Başörtüsü düzenleyecek bir yönetmelik değildir”

“Daha endişesiz ve korkusuzca, daha dürüst olarak yürüyeceğimiz yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamızda ortak yapmak, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınını ilmî, ahlâkî, sosyal, ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapmak yoludur. “

Gazi Mustafa Kemal Atatürk – 1923

Atatürk’ün, Cumhuriyet değerlerini ve onların  kazanımlarını idrak ederek izlediğimiz yolun doğruluğunu ispatlayan sözleri, 100 yıl sonra da yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Ancak, 2023 yılında, kadın haklarını ve insan haklarını hiçe sayarak, Anayasa’nın ‘Din ve Vicdan Hürriyeti’ ile ilgili maddelerinde değişiklik yapma girişimleri, laik bir toplum için aydınlıktan karanlığa geçmek olacaktır. Laik hukuk düzeninin sağladığı güvenceler siyaset oyunlari için kullanılırsa; din üzerinden siyaset yapılırsa, anayasa hükümlerine karşı; dini inanca dayanan bir hukuk düzeni ortaya çıkacağı çok açıktır. Siyasilerin değiştirilmesini istedikleri Anayasanın 24. Maddesi de bunu vurgular. 24. Madde, hiç kimsenin “….. Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar sağlama amacıyla…….” istismar edemeyeceği hakkındadır. 

Bu maddeyi değiştirip kadınları başörtülü-başörtüsüz diye ayıran bir hukuki  düzen getirmek, kadınların giyimini referandum konusu yapmak, laik hukuk düzeninde kabul edilemez; toplumda ayrılıklara yol açar. Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetin artmaya devam ettiği, ekonomik sorunların kadınları zor durumda bıraktığı bir dönemde hiçbir kadın örgütünün görüşünü almadan, kadınların nasıl giyineceğini tartışan bir meclis, demokrasi esasından ayrılma yolundadır. Cumhuriyet ilkelerinin aydınlık yolunda değil….

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DÜNYA PLATFORMU – ADDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *