Atatürk Neden Ölümsüz?

Mahir Tan / LondraPosta: Çağdaş Türkiye’nin, Türk Ulusunun, Türk Kadınlarının,Türk gençliğinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin atası Mustafa Kemal Atatürk ölümünü 80. Yılında, daha önceki 79 yıla göre, daha büyük bir saygı ve özlemle anıldı. Onsuz geçen yıllar, Türk toplumu için Atatürk’ün değerini katlayarak arttırıyor.

7 Kasım Gecesi İADD tarafından düzenlenen ‘Atatürk Neden Ölümsüz?’ anma gecesinin ana konuşmacısı Emekli diplomat,büyükelçi,yazar Onur Öymen, ‘Bundan daha uygun bir başlık bulamazdınız; ‘ATATÜRK NEDEN ÖLÜMSÜZ’ diye başladı sözlerine. Dinleyiciler ve Atatürk’ün anıları önünde saygı ile eğilenler ise Türk toplumunun Mustafa Kemal sonrası 4. Kuşak yurttaşlarıydı.
Modern Türkiye’nin 20.yüzyılını tamamıyle dolduran Mustafa Kemal Atatürk, 21. Yüzyıldan da 18 yıl daha aldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat kendi eseri olan Çağdaş Türk Ulusu, onun anıları ile birleşmiş bir biçimde zamana karşı yarışıyor. Atatürk’ün neden ölümsüz olduğunu kendi gözlerinizle görüyorsunuz her geçen yıl…
İsmi ve varlığı Atatürk ile birleşen kitle örgütlerimizden biri olan İADDnin Londra’daki Başkanı Jale Özer, 7 Kasım gecesi yaptığı açış konuşmasında şunları vurguladı;
‘10 Kasım bir yas günü değil , Atatürkçü Düşüncenin anlaşıldığı, daha da büyüdüğü gün olmalıdır.

Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamanın ilk yolu : O’nun düşünce sistemini,o sistemin kaynaklarını, problemlere bakış açısını ve çözüş tekniklerini , onun kişiliğini, duygularını, ülkesine ve halkına olan inancını inceleyip onu idrak etmekle başlar.

Atatürkçü düşüncenin en belirgin özelliği , aklın ve bilimin ışığında gelişmeye açık bir yön göstermesidir. Atatürk ilkelerini doğma halinden kurtaran , doğmatizm’den uzaklaştırdığı özelliği işte bu noktada toplanmıştır. “Ben manevi miras olarak hiçbir doğma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum.Benim manevi mirasım bilim ve akıldır.Benden sonra beni benimsemek isteyenler,bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederse, manevi mirascım olurlar “diyen büyük Önderimiz Atatürkçü düşüncenin temelini böyle açıklar.’
‘Anavatanımızda Atatürk’e karşı son senelerde yapılan her türlü çirkin saldırıya rağmen sadece 29 Ekim Anıtkabir ziyaretinde bir milyonu aşarak yeni bir rekor kıran vatandaşlarımız göstermiştir ki ,Türk Ulusu bir kez daha Ata’sına , onun ilke ve devrimlerine sahip çıkacak ve mutlaka onun hedef gösterdiği muassır medeniyetler seviyesine yükselecektir.

Değerli konuklar, Yurt dışında yaşayan aydın bireyler olarak artık hepimizin omuzlarında tarihi bir görev vardır. Bu görevde: okulda,evde, her yerde Atatürk Düşünce sistemini ve devrimlerini gençlerimize öğreterek onları bir yaşam biçimi olarak özümsemelerini sağlamalarına yardımcı olmaktır.

Eger ülkemize buradan bir ışık olmak istiyorsak : Atatürk aydınlanmasını, modern çağdaş, laik Türkiye Cumhuriyet’inin dünya milletleri içinde ne kadar önemli olduğunu her platformda anlatmamız gerekiyor.Bunu da ancak aramızdaki farklılıkları bir kenara bırakarak Mustafa Kemal Atatürk’ün yol haritasi doğrultusunda birleşerek başaracagımıza inanıyor ve hepinize buradan tarihi bir çağrıda bulunuyorum. Şunu unutmayalım ki , parçalanmıs değil birleşen bir toplum herzaman kazanır.’
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Prof. Süheyl Batum, davetli olduğu anma toplantısına pasaport sorunu nedeniyle yer alamadığı 7 Kasım gecesine internet üzerinden görüntülü olarak katıldı. ‘Türkiye’de halkın % 50 sinden fazlasının Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı olduğunu savunan Batum, Cumhuriyet’in aynı zamanda onun yurttaşını da yaratmak olduğuna işaret ederek, Türk toplumunun eşit bireylerden oluşan çağdaş bir toplum olduğunu vurguladı.

7 Kasım Anma gecesine katılan KKTC Eğitim Müşaviri Gülgün Özçelik de , ‘Ailemden öğrendiğime göre, Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerini ilan ettiği tarihin ertesi gününde Kıbrıs Türk Halkı ona uygun kıyafetlerle sokaklara fırlamıştır diyerek Atatürk devrimlerinin Kıbrıs Türk toplumu üzerinde de çok güçlü etkiler yarattığına dikkat çekti.

Onur Öymen ; Türkiye’de tek, Fransa’da 5 Cumhuriyet
7 Kasım ‘Atatürk Neden Ölümsüz’ anma toplantısının ana katılımcısı Em. diplomat,yazar Onur Öymen, konuşmasında Cumhuriyet’in ilanı ve onun Çağdaş batı ülkeleriyle ilişkileri konusunda mukayeseli yöntemlerle
Çok önemli bilgilere yer verdi. ‘1924 Anayasasının, Fransanın, 1789 devrimi sonrasında kabul ettiği 1792 Anayasasının hemen hemen aynısı olduğuna dikkat çeken Onur Öymen, ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin 95 yılına karşılık Fransa’da 5. Kez Cumhuriyet değişmiştir. Fransa’da Anayasnın Kabul edilmesinde 7 yıl sonra Napolyon İmparatorluğuna dönülmüş ve birkaç yıl önce Dünya’ya insan hakları vazeden Fransız Orduları Dünya’yı işgal etme savaşlarına girişmişlerdir.Bugün Fransa’da uygulamada olan Anayasa, 5. Cumhuriyet Anayasasıdır.’dedi. Kadınların oy verme hakkının,128 yıl önce Kurulan Fransa Cumhuriyetinde bizden çok daha sonra kabul edildiğine işaret eden Öymen, ‘kanunlarımızın önemli bir bölümünü aldığımız İsviçre’de kadın hakları bizden çok sonra tanındı’ diyerek Türk cumhuriyet’nin, çağdaş Avrupa ülkelerine göre çok daha sağlam ve güçlü temellere oturtulduğuna dikkatleri çekti. Fransa’da Cumhuriyet kuruluşuna giden devrim döneminde 260 bin kişinin öldürüldüğünü ve 16.500 kişinin giyotinle idam edildiğini söyleyen Onur Öymen ,Türkiye Cumhuriyeti’nin halk tarafından kabulü ve ldığı destek bakımından Dünya’da tek örnek olduğunu kaydetti.
Em.diplomat ve deneyimli yazar Onur Öymen’in yaptığı konuşma Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş ülkelerle olan ilişkileri ve onların içindeki müstesna yerini belirten, çoğu ilk kez dile getirilen belgelere dayanan bilgilerle doluydu. Kendisinin bizzat içinde bulunduğu bir dönemde ‘ABD’nin 2003 Irak savaşı öncesinde türkiye’den Irak’a karşı 60 bin ABD askeri geçirmesi ve bir bölümünü Türkiye’de tutmasına karşı TBMM tarafından verilen ‘hayır’ kararaının Türkiye’nin son dönemlerde yaptığı en gurur verici hareket olduğunu söyleyen Öymen, ancak ondan sonra başta ABD olmak üzere emperyal merkezlerde Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkma ve parçalama planları yapılmaya başlandı’ dedi. Cumhuriyeti Yıkma ve Ülkeyi Parçalama konusunda yğpılan plan ve çalışmalardan ve bunların gerçeklik sahnesine konulanları, ABD kaynaklarına dayanarak vurgulayan Onur Öymen, 7 Kasım ‘Atatürk Neden ölümsüz’ toplantısına çok güçlü bir konuşma ile katıldı.
Atatürk’ün neden ölümsüz olduğunu bir kez daha gözler önüne seren 7 Kasım etkinliğinde en canlı örneklerden bir de sanatçı Esengül Şaşı’nın aynı salonda açtığı ‘Devrim Kıyafetleri’ sergisi oldu. Cumhuriyet’in Kadın hakları ve türk kadınını getirdiği çağdaş düzeyi en açık bir biçimde gösteren sergi ilgi ile izlendi.
Mahir Tan
LondraPosta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *