Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nu aramızdan ayrılışının 25. yılında anıyoruz

24 Şubat 2017

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNİN ONURSAL BAŞKANI, HUKUKUN EVRENSEL BİLGESİ, HAYATINI TÜRKİYE’NİN AYDINLANMASINA ADAMIŞ ORD. PROF. HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU’NU ARAMIZDAN AYRILIŞININ 25. YILINDA SAYGI, ÖZLEM VE MİNNETLE ANIYORUZ.

24 Ağustos 1924 yılında İstanbul’da doğan Hıfzı Veldet Velidedeoğlu aslen Çorum’ludur. Ankara Lisesinde okurken 23 Nisan 1920’de açılan TBMM’de memur olarak çalıştı ve gözlemlerini Bir Lise Öğrencisinin Milli Mücadele Anıları altında kitaplaştırdı. 1928 yılında Ankara Üniversitesi, Adliye Hukuk Mektebi’nden (Hukuk Fakültesi) mezun oldu.

Doktora çalışmasını 1933 yılında İsviçre’de tamamlayan Velidedeoğlu, 1934 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesine asistan olarak atanmıştır. Aynı yıl doçent, 1942 yılında profesör ve daha sonra da ordinaryus profesör unvanlarını almıştır.

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde iki dönem dekan olarak hizmet vermiş (1946-1948 ve 1952-1953) ve 1975 senesinde emekli olmuştur. Kurucu Meclis Milli Birlik Komitesi Temsilciliği (6 Ocak 1961 – 15 Ekim 1961) ile aynı mecliste 1961 Anayasası’nı hazırlayan komisyonun üyeliği ve kâtipliğini yapmıştır. Araştırma ve röportajları Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yayınlanmıştır.

Türkiye’nin tanınan birçok hukukçusunun hocası olan Velidedeoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği kurucularından olup aynı zamanda derneğin Onursal Başkanıdır. Atatürkçü Düşünce Derneği Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nu Onursal Başkan seçilmesinin gerekçesini şöyle açıklamıştır. “Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Millet Meclisi’nin kuruluşundan beri, çeşitli yer ve görevlerde, kimi kez de sıradan bir yurttaş olarak, tüm eylem ve yapıtlarıyla Türk Devrimi ve Atatürk İlkelerinin her dönemde inançlı savunucusu olan ve yaşamı boyunca Atatürkçü düşünceden ödün vermeksizin tüm bilgi ve yeteneğini bir an bile vazgeçmeden Atatürk’ün amaçladığı Türkiye’nin gerçekleşmesine yönelten Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU Derneğin Onursal Başkanıdır.”

“Türk’ün geri kalması, “…Kendisini afyonlayan ve bir kanser uru gibi bütün iliklerine yayılan” softaların telkinleridir. Bu telkinler onu, bilimden, doğal olayları araştırma yolundan, hür düşünceden, aklın kudretine inanmaktan alıkoymamıştır. Buna karşılık Atatürk devri, akıl ve zekâ ile düşünüldüğü devirdir. Türk zekası, her alanda bu devirde parlamıştır. Atatürk devrimi sürecek ve devamlı olacak bir devrimdir. Amacı, her yönden Batı seviyesine ulaşmaktır.” Türkiye’de Üç Devir adlı kitabından alınan bu satırlar Türk hukukunun gelişiminde önemli katkıları bulunan bir bilim ve fikir adamı Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun siyasi görüşünü ve yaşamında benimsediği çizgiyi özetler niteliktedir.

Meriç Velidedeoğlu’nun bugün Cumhuriyet Gazetesinde’ki yazısında Velidedeoğlu’nun hukuk devleti anlayışını 33 yıl önce kendisine “Türk Hukuk Kurumu”nun Başkanı olan öğrencisi “Prof. Dr. Muammer Aksoy” tarafından verilen “Onur Ödülü” törenindeki konuşması ile anlatmıştır.

1)Demokratik ‘parlamenter yönetim’,
2) Bütün yargının (mahkemelerin) bağımsızlığı,
3) İdarenin yargısal denetimi,
4) İnsan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması,
5) Sosyal devlet, yani kişinin ekonomik ve sosyal
 durumunun ve geleceğinin Devletçe güvence altına alınması,
kavramları, gerçek “Hukuk Devleti”nin oluşturan temel ilkelerdir, temel öğelerdir. Bunlardan birinin eksik olması ülkede, hukuk devletinin kurulup yerleşmesini önler. (23.12.1984)

Türk halkının16 Nisan’da yapılacak Anayasa referandumu ile fiilen kaldırılmış olan demokrasinin ve hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan kuvvetler ayrılığı prensibine yasal kılıf uydurma projesini sandığa giderek ve HAYIR oyu kullanarak gömeceklerine inancımız tamdır. Güçlü Türkiye ancak güçlü bir hukuk devleti olmamızla mümkündür.  Aydınlanma öncümüz Hocamızı birkere daha minnetle anıyoruz, Işığı bol olsun.

Jale Özer / İngiltere ADD Başkanı

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *