Adres beyanı ve seçmen kayıt işlemleri

Değerli Üyeler, Dostlar,

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın seçim döneminde oy kullanabilmeleri için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olmaları gerekmektedir. Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde yer almanın tek yolu, yurtiçinde nüfus müdürlüklerine, yurtdışında ise konsolosluklarımıza şahsen veya postayla başvurarak “adres beyanı”nda bulunmaktır. (Britanya’da sözkonusu başvuruların Başkonsolosluğuna  yapılması gerekmektedir.)

*Seçim döneminde oy kullanabilmek için gerekli işlemler nelerdir*
Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olup olmadığınızı kontrol ediniz.

Yurtdışında yaşayan ve seçmen niteliğine sahip olan vatandaşlarımızdan evvelce adres beyanında bulunanlar, Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olup olmadıklarını Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr/ysk/YurtDisiSecmenSorgu.html) kontrol edebilirler.

ADRES BEYANI 
Adres beyanını  Başkonsolosluğa şahsen müracaatla  veya  postayla başvurabulabirsiniz.

1-Şahsen Müracaatla:
http://www.turkishconsulate.org.uk/tr/trforms/adresbeyanformu.pdf adresinden indirebilecekleri “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu-B”yi önlü/arkalı basıp eksiksiz doldurduktan sonra nüfus cüzdanlarının önlü/arkalı fotokopisiyle birlikte başkonsolosluğa saat: 9:00-13:00 arası randevu almadan müracaat  edebilirsiniz.
T.C. LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU
Posta adresi:
Rutland Lodge Rutland Gardens,
Knightsbridge
London SW7 1BW,
United Kingdom

2-Postayla başvurma: 
http://www.turkishconsulate.org.uk/tr/trforms/adresbeyanformu.pdf adresinden indirebilecekleri “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu-B”yi önlü/arkalı basıp eksiksiz doldurduktan sonra nüfus cüzdanlarının önlü/arkalı fotokopisiyle birlikte,  Eğer adres beyanınızı yapmakta yukarıda belirtilen süreyi aştıysanız şahsen müracaatlarınızda nakit olarak ödeyebileceğiniz bahsekonu tutarın tahsil edilebilmesi için Başkonsolosluğuk adına düzenlenmiş 9,5 Sterlin tutarında posta çekini (Payable to “Turkish Consulate General”) adres beyan formu ve nüfus cüzdanı fotokopinizle birlikte göndermeniz gerekmektedir.
27 Ocak 2016 günü yürürlüğe giren 6661 sayılı Kanun uyarınca Adres değişikliğini bildirim yükümlülüğü süresi içinde bildirmeyenlere (Bu süre 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 51. maddesi uyarınca 20 iş günüdür.) 50 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 1000 TL idari para cezasının, yurt içindeki milli idari amirlerince, yurt dışında ise dış temsilciliklerce uygulanması zorunluluğu vardır.
İlgili yasal mevzuat uyarınca sözkonusu idari para cezasının peşin olarak ödenmesi halinde, sözkonusu tutarın dörtte üçünün tahsil edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca alt kısmını da dolduracağınız adres beyan formunuzun ve ödeme makbuzunuzun size iade edilebilmesi için taahhütlü (“registered”) ödenmiş (“pre-paid”) bir zarf göndermeniz gerekmektedir.
Not: Üzerinde göndericisi yazılı olmayan postalar Başkonsoloslukça  kabul edilmemektedir.

-Başkonsolosluğun adres beyanı konusundaki duyurusu ektedir.

ADRES BEYANI
Vatandaşlarımızın
1. Başkonsolosluğumuza şahsen müracaatla “Adres Beyan Formu” doldurarak;
2. http://www.turkishconsulate.org.uk/tr/trforms/adresbeyanformu.pdf adresinden indirebilecekleri “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu-B”yi önlü/arkalı basıp eksiksiz doldurduktan sonra nüfus cüzdanlarının önlü/arkalı fotokopisiyle birlikte posta yoluyla Başkonsolosluğumuza göndererek;
3. http://www.turkishconsulate.org.uk/tr/trforms/adresbeyanformu.pdf adresinden indirebilecekleri “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu-B”yi önlü/arkalı basıp eksiksiz doldurduktan sonra nüfus cüzdanlarının önlü/arkalı fotokopisiyle birlikte posta yoluyla İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ya da nüfus kayıtlarının bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne göndererek adres beyanında bulunmaları mümkündür.
27 Ocak 2016 günü yürürlüğe giren 6661 sayılı Kanun uyarınca Adres değişikliğini bildirim yükümlülüğü süresi içinde bildirmeyenlere (Bu süre 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 51. maddesi uyarınca 20 iş günüdür.) 50 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 1000 TL idari para cezasının, yurt içindeki milli idari amirlerince, yurt dışında ise dış temsilciliklerce uygulanması zorunluluğu vardır.
İlgili yasal mevzuat uyarınca sözkonusu idari para cezasının peşin olarak ödenmesi halinde, sözkonusu tutarın dörtte üçünün tahsil edilmesi gerekmektedir.
Eğer adres beyanınızı yapmakta yukarıda belirtilen süreyi aştıysanız şahsen müracaatlarınızda nakit olarak ödeyebileceğiniz bahsekonu tutarın tahsil edilebilmesi için Başkonsolosluğumuz adına düzenlenmiş 9,5 Sterlin tutarında posta çekini (Payable to “Turkish Consulate General”) adres beyan formu ve nüfus cüzdanı fotokopinizle birlikte göndermeniz gerekmektedir.
Ayrıca alt kısmını da dolduracağınız adres beyan formunuzun ve ödeme makbuzunuzun size iade edilebilmesi için taahhütlü (“registered”) ödenmiş (“pre-paid”) bir zarf göndermeniz gerekmektedir.
Not: Üzerinde göndericisi yazılı olmayan postalar Başkonsolosluğumuzca kabul edilmemektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *