#Tecavüz Meşrulaştırılamaz protestosunda ortak basın bildirisi

7 Kasım 2016 Perşembe günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın geçici 1. maddesine son dakikada 6 AKP milletvekili tarafından ilave edilen ve cinsel istismarcıların, mağdurları ile evlenmeleri halinde cezanın ertelenmesini sağlayan bir önerge sunulmuştu.r. Bu önerge, CHP ve MHP’li vekillerin itirazlarına rağmen TBMM’de ilk oylamada kabul edildi. Muhalefet vekillerinin açık oylama talebi üzerine yapılan oylamada 184 oyu bulamayan AK Parti önergesi, 22 Kasım Salı günü( yarın ) tekrar görüşülecek.

Önergenin tam metni şöyle:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na,
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının Geçici 1. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.
“(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir.
Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkıdaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur.
Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir.”
Türkiye Istatistik Kurumu’nun verilerine gore:
2002’den bu yana 18 yaş altı hamileliklerin 440 bin’e ulaştığı, 2012 yılında çocuk işçisi sayısı 893 bine çıkarken bu çocukların yarısına yakının ücretsiz olarak çalıştırıldığı, 2003 ve 2010 arasında kadın cinayetlerinin %1400 arttığı, tecavüz vakaların 2004 ve 2014 arasında 14 kat arttığı ve mağdurlarının yarısı çocuk olduğu, çocukların okuldan erkenden alınmasının yasallaştırıldığı ve Ensar skandalında görüldüğü gibi tecavüzün hükümet tarafından bizzat savunulduğu bir ülke haline gelmiş Türkiye’mizi bu duruma getirenlere sesleniyoruz.
Bu yasayla hiçbir “sorun” çözülemez, ancak Özgecanların, Cansellerin katillerini sevindirilir! Bu yasayla, binlerce kız çocuğunun hayatı bir kez daha karartırılır. Yasa önergesinde tecavüzü kapsamadığı öne sürülen kısım, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı ideolojik iklim içerisinde değerlendirildiği zaman, çocuk istismarının ve dolayısıyla tecavüzün de önünü açar. Cumhuriyet değerlerinin altına dinamit koyar, toplumsal kültürü temelinden sarsar.

Bu yasa önergesinin derhal geri cekilmesi gerekir!
Biz asagida isimleri yazilan sivil toplum kuruluslari olarak diyoruz ki, bu sadece kadınlara, çocuklara ihanet değildir. Bu sadece vatana, millete ihanet değildir. Bu önerge insanlığa bir ihanettir. Bizler asla kabul etmeyeceğiz, kabul ettirmeyeceğiz, inadına sonsuza kadar da mücadele edeceğiz.
Tecavüz Meşrulaştırılamaz Platformu Londra
Anadolu Kültür Merkezi
Anadolu Arkadaşlık Grubu
ATA Sanat Kulübü
Azerbaycanlı Kadınlar Kulübü
Bizim Kadınlar Grubu
CHP İngiltere Kadın Kolları
Çağdaş Türk Anneleri Grubu
Hoş Seda Kültür ve Sanat Merkezi
İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi
İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği
İngiltere Kadın Platformu
İngiltere’deki Ege’li Anneler Grubu
İranlı Türk Kadınlar Grubu
Londra Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği
Türkiye Gençlik Birliği
Uluslararası Türk Kadınları Derneği

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *