19 Mayıs Ruhuyla Soma Anıldı / 18 Mayıs 2014

Olay gazetesi

http://olaygazeteonline.co.uk/soma/yuregimiz-somada.html

İngiltere ADD ve TGB İngiltere tarafından düzenlenen “19 Mayıs Ruhuyla Yüreğimiz Soma”da anması pazar günü Newington Green Parkı’nda yapıldı. Anmaya İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu ve Kıbrıs Türk Dernekleri Konsey başkanları ile bu iki çatı örgütüne üye dernek temsilcileri ve toplum üyeleri katıldı.

ADD ve TGB üyelerinin dışında çevreden de büyük ilgi gören mitingin müzik ve konuşmaları ağırlıklı olarak Soma madeninde hayatlarını yitiren maden işçilerini anma ve AKP iktidarını protesto şeklinde geçti. Sunuculuğunu Londra’da yayın yapan Play FM adlı radyonun spikerlerinden Melek Yalçın’ın yaptığı etkinlikte konuşan İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği (İADD) Başkanı Jale Özer, ADD olarak hayatlarını kaybeden işçilere Allahtan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara şifa diledi.

19 Mayıs’ın bu sene ‘spor ve bayram’ kısmını Soma’daki facia yüzünden ertelediklerini belirten Özer şöyle devam etti: “Bugün, bu 19 Mayıs, Ülkeyi kurtamanın, kurtuluşa yönelmenin anahtar günüdür. ıkinci ulusal kurutuşa yönelmeliyiz artık. Türkiyemiz de, baştanbaşa, ‘19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı’ iptal edilse de, onun anlamını da, değerini de biliyor. Bizler de biliyoruz. Ve bizler de, Londra’nın kuzeyinde, bu Newington Green’in ortasında toplu olarak dimdik ayaktayız…Ve kararlıyız…

’ TGB’den Olkan Oraldağ da, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini ezberinden okuyarak topluluğa and içirdi. Ardından TGB İngiltere Başkanı Musa Ballıkaya şunları söyledi: “Son 12 yılda AKP iktidarı ile yaşadığımız zülüm bizleri bir yol ayrımına getirmiştir.

Bugün vicdanlarımız Soma’daki madencilerimizle birlikte göçük altında kalmıştır. Milletimizin alın teriyle kurulan kamu işletmelerimiz özelleştirme ve taşeronlaştırmayla yandaşlara peşkeş çekilmiştir. Kamunun elindeyken zenginlik kaynağı olan madenlerimiz, insan hayatını kömürden daha ucuz gören ve gözü kârdan başka bir şey görmeyen özel sektörün elindedir…

Madenlerimiz işçimizin köleleştiği ve katledildiği ölüm kamplarına dönüşmüştür… Bizler o işçilere karşı sorumluyuz… Bu ülkenin gençleri, aydınları ve üretici güçleri olarak milletimize karşı sorumluyuz. O yüzden gün ağlama yas tutma günü değildir. Gün Atatürk’ün yolunda 1919 mayıs ruhuyla birleşmenin günüdür. Gün yeniden Samsun’dan özgürlüğe ve bağımsızlığa yol alma günüdür.”

Müzik bölümünde ise Emre Eyüboğlu ve Kıbrıslı sanatçı Örge Bolkan’ın parçaları büyük ilgi topladı… Ana sponsorluğunu Levenes Avukatlık şirketinin yaptığı etkinlik ayrıca Lebara, Vatan, Tulip, Anadolu Kültür Merkezi, İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu tarafından da desteklendi.

****************

Londra Posta

http://londraposta.blogspot.co.uk/2014/05/hepimiz-madenciyiz-mays-bayram-maden.html

19 Mayıs Bayramı maden karasında 

Londra’da hüzün ve öfke dolu bir 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. 

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği (ıADD) ve Türkiye Gençlik Birliği (ıTGB) tarafından 18 mayıs günü yapılan Gençlik ve Spor bayramı kutlaması, ‘Soma’da yer altında ölen 301 işçimizin acısıyla birleşince ‘buruk’ bir anma töreni biçiminde yapıldı.

Başlarında madenci kaskı ve ellerinde Türk bayrakları ile Kuzey Londra’daki Newington Green Parkı’nda toplanan yurttaşlar, Londra’daki tek 19 Mayıs kutlamasında, Anadolu’nun Kurtuluş Günü’nde hüzünlü Anadolu ezgileri dinlediler ve Soma faciasına yol açan sorumluları protesto ettiler.

Sadece yas yetmez

Geçtiğimiz hafta Soma’da meydana gelen ve 301 Maden işçisinin yaşamına mal olan patlama ,tüm Dünya’da olduğu gibi İngiltere’de de hükümetin ağır ihmali nedeniyle bir ‘iş kazası’ olarak değil, ‘iş cinayeti’ olarak medya organlarında değerlendirildi. Ölen 301 madencimizin kanları ‘yeraltında’ iken, ihmal ve çıkarcılığı protesto eden yurttaşlarımıza polis ve hükümet tarafından yapılan saldırılar, yükselen tepkinin ikinci bir nedeni oldu. Yurttaşı yumruklayan Başbakan ve göstericiyi tekmeleyen müşaviri, artık İngiltere’de Türkiye iktidarınının bir ‘tanıtım’ aracı oldu. 18 Mayıs günü Newington Green Parkı’nda yapılan 19 mayıs kutlaması, bu nedenle gurur, yas ve öfkenin bir arada yaşandığı bir anma gününe dönüştü.

*********

Londra Gazetesi

Londra’da 19 Mayıs kutlanmadı, anıldı

Newington Green Park’ta, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İngiltere ve İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği (ıADD) tarafından düzenlenen etkinlikte, halk oyunları ve dans  gösterileri yapılmadı. İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren derneklerin de  destek verdiği etkinlikte elde edilen gelirin Soma faciasında zarar gören ailelere ulaştırılacağı açıklandı.

Saygı duruşunun ardından ıstiklal Marşı, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençlik Marşı’nın bir ağızdan okunması ile başlayan programda Güney Azerbaycan Türkleri’nden opera sanatçısı tenor Ferhat Nişat, şarkılar seslendirdi.

ıADD Başkanı Jale Özer ve TGB İngiltere Başkanı Musa Ballıkaya yaptıkları konuşmalarda ,Soma’da yaşamlarını yitiren madencilere rahmet dilerken,  19 Mayıs’un önemini hatırlatmak için etkinliği iptal etmediklerini ifade ettiler.

Konuşmalar sonrası müzik çalışmalarını Londra’da sürdüren Emre Eyüpoğlu ve Kıbrıslı sanatçı  Örge Volkansahne aldılar.

*****************

http://taisiguzel.com/2014/05/18/12099/

//

SOMA MADEN FACİASI Protesto haberleri/ 20 Mayİs 2014 Olay Gazetesi

http://olaygazeteonline.co.uk/resim-galeri/maden-faciasi-londrada-protesto-edildi.html

Soma’da yaŞanan maden faciasİ, Londra’da sivil toplum örgütlerince kentin çeŞitli bölgelerinde protesto edildi. PerŞembe akŞamİ, parlamentonun önünde Soma faciasİ nedeniyle hükümet karŞİtİ bir gösteri düzenlendi.

Parlamento binasİ önünde PerŞembe akŞam saatlerinde toplanan yaklaŞİk 100 kiŞilik grup, Soma’daki kömür ocağİnda meydana gelen patlamanİn sorumlularİnİn hesap vermesini isteyerek hükümeti istifaya çağİrdİ.

Türkiye Gençlik Birliği İngiltere Şubesi, İngiltere Atatürkçü DüŞünce Derneği ve İngiltere İŞçi Partisi’nin ortaklaŞa düzenlediği protesto gösterisi maden kazasİnda hayatİnİ kaybeden iŞçiler için bir dakikalİk saygİ duruŞu ile baŞladİ. Soma’da yaŞananlar kaza değil, cinayettir dövizi taŞİyan protestocular ellerinde Türk bayraklarİ ile Parlamento binasİnİn karŞİsİnda sessiz eylem yaptİ.

Burda bir konuŞma yapan Türkiye Gençlik Birliği İngiltere BaŞkanİ Musa Ballİkaya, Soma’daki kömür ocağİnda meydana gelen facianİn bir kazadan çok bir iŞçi katliamİ olduğunu savunurak yaŞananlarİn ucuz iŞ gücü, azami kar sağlamak için firmalarİn iŞ güvenliğini imkansİz hale getirmeleri sonucu meydana geldiğini söyledi. Ak Parti iktidarİnİn devlete ait kurumlarİ özelleŞtirmeye devam ettiğini söyleyen Ballİkaya, “ÖzelleŞtirmeler, kamu kaynaklarİnİ yok etmek, iŞsizlik ve yoksulluk yanİ sİra yeni iŞ katliamlarİ demektir. ÖzelleŞtirmeler derhal durdurulmalİdİr.TaŞeronlaŞtİrma kanun teklifi geri alİnmalİdİr. Soma’daki iŞçi katliamİnİn sorumlusu Ak Parti iktidarİdİr” diye konuŞtu.

Protestonun sonunda 18 Mayİs Pazar günü Londra’da düzenlenecek 19 Mayİs etkinliğinde toplanacak paranİn Soma’daki yakİnlarİnİ yitiren ailelere bağİŞlanmasİ kararlaŞtİrİldİ.

****************

Londra Posta

http://londraposta.blogspot.co.uk/2014/05/parlamento-onunde-yuzlu-olumun-nedeni.html

 

Soma’da maden iŞletmesinde son rakamlara göre; 300’e varan karbonmonoksit ve yangİn ölümleri, Türkiye ve yurtdİŞİnda protesto ediliyor. İngiltere medyasİnda ‘Gezi-Taksim’ olaylarİndan sonra en çok yer verilen haber, Soma ve yeraltİndaki madenci ölümleri oldu. BBC ve SKY televizyonlarİ yanİnda tüm yüksek tirajlİ İngiltere gazeteleri, Soma’da meydana gelen trafo ve karbonmonoksit patlamasİnİ Türkiye’deki yönetimin çağdİŞİ iŞletmeciliği ve kullanİlan taŞeron Şirketlerin kar hİrsİna bağlarken, Soma’da yakİnlarİ ölen halka ve protestoculara karŞİ Şiddet kullanan polis ve hükümet eleŞtirildi. Londra’da yaŞayan Türk toplumu üyeleri de baŞkentin sokak ve meydanlarİnda, Soma’daki madenci ölümlerini ve hükümetin baskİ ve saldİrİlarİnİ protesto ettiler. 14 ve 15 Mayİs günlerinde Kuzey Londra, Trafalgar Meydanİ ve Parlamento önünde yapİlan yüzlerce kiŞinin katİldİğİ protestolarda, Soma Linyit maden iŞletmesinde meydana gelen ve 300 iŞçinin yaŞamİna mal olan patlamanİn bir kaza değil ‘cinayet’ olduğu vurgulandİ. 15-16-17 Mayİs günlerinde Londra’ya gelmesi planlanan Ana Muhalefet Partisi CHP lideri Kemal Kİlİçdaroğlu’nun gezisi Soma olayİ nedeniyle ertelenirken, aynİ hafta yapİlacak olan etkinlikler iptal edildi. 18 Mayİs Pazar günü için Kuzey Londra’daki Newington Green parkİnda yapİlmasİ planlanan 19 Mayİs Gençlik ve Spor Bayramİ kutlamasİ ise Soma’da ölen 300 madencimizin anİlarİna yer verilecek bir program değiŞikliği ile gerçekleŞtirilecek.

 

Yeraltİnda ve yerüstünde gaz saldİrİsİ

Londra’nİn değiŞik semtlerinde yüzlerce kiŞinin katİldİğİ protestolarda, Türkiye’deki Erdoğan Hükümeti, yaptİğİ yandaŞ özelleŞtirme ve taŞeronlaŞtİrma nedeniyle, Soma’da 300 iŞçinin ölümüne sebebiyet vermekle suçlandİ. Protestolarİn vurguladİğİ bir baŞka yön ise; yeraltİnda can veren maden iŞçilerinin yakİnlarİna ve yapİlan protesto gösterilerine karŞİ Hükümet ve kontolündeki polisin kullandİğİ Şiddet oldu. Yeraltİnda gaz patlamasİ sonucu ölen iŞçileri anmak için yapİlan gösterilerde polis yine ‘gaz’ ve ‘Toma’larİ kullandİ. İngiliz medyasİnda ‘Taksim-Gezi’ olaylarİnda en çok kullanİlan resim olan ‘Gazlanan Kİrmİzİlİ Kadİn’ fotoğrafİnİn yanİna, bu kez ‘yere düŞmüŞ Soma protestocusunu tekmeleyen müŞavir’ fotoğrafİ eklendi.

 ‘İŞçi Sağlİğİ ve İŞ güvenliği tüzüğü’

İngiltere Parlamento binasİ önünde 15 Mayİs günü toplanan yüzlerce protestocu, Erdoğan hükümetini çağdİŞİ bir kar ve baskİ düzeni kurmaya çalİŞmakla suçladİ. Protestoda madenci kasklarİ ve elbiseleri giyen göstericiler, Parlamento’dan çİkan görevliler tarafİndan ilgiyle izlenirken, bir konuŞma yapan Türkiye Yeraltİ Maden İŞ Sendikasİ eski Ankara Bölge Sorumlusu, yazar Abdullah Nihat Yİlmaz, Türkiye’de maden kazalarİnİn temelinde yatan nedenin: ‘İŞçi Sağlİğİ ve İŞ Güvenliği Tüzüğünün’ Kabul edilmemesi olduğunu’ kaydetti. Yİlmaz, ‘İŞçi güvenliğini ekstra masraf olarak gören iŞverenlerin Hükümet tarafİndan desteklendiğini’ belirterek, kendi deneyimlerine dayanarak  birçok iŞverenin ‘kan parasİ ödemenin güvenliğe para yatİrmaktan daha ucuz olduğunu söylediklerine’ dikkat çekti. Protesto gösterisinde konuŞan İADD BaŞkanİ Jale Özer, İŞçi Partisi Londra Temsilcisi Gazi AteŞ ve TGB İngiltere Temsilcisi Musa Ballİkaya da ‘Türkiye’de Erdoğan yönetiminin yarattİğİ iŞ cinayetlerinin aç gözlü yandaŞ iŞveren ve taŞeron firmalarİnİn neden olduğu olaylar’ olduğunu belirttiler. Soma’da ortaya çİkan iŞ cinayetinin, önümüzdeki CumhurbaŞkanlİğİ seçiminde CumhurbaŞkanİ olarak bir İslamo-faŞist diktatörlük kurmaya çalİŞan Erdoğan’İ durdurmak için yeni bir neden yarattİğİna iŞaret eden konuŞmacİlar, ‘Erdoğan’İn saldİrgan ve baskİcİ tutumunun sonuna yaklaŞtİkça arttİğİnİ’ söylediler.

 

Mahir Tan / LondraPosta / Londra

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *